International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 041-048
KANSER KEMOTERAPİSİ VE GÖZ TOKSİSİTESİ

CEYDA KARADENİZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: kanser kemoterapisi, göz toksisitesi
Son yıllarda kanser tedavisindeki gelişmelerin kanserli hastaların yaşam süresini uzatması, özellikle yaşam kalitesini etkileyen akut ve kronik yan etkilerin giderek önem kazanmasına neden olmuştur. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların göz toksisitesi oldukça sık görülmekte ve yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Bu yan etkilerin bilinmesi, yan etkilerin erken tanı ve tedavisinde faydalı olabilir. Burada literatürde giderek artan oranlarda yayınlanan göz yan etkileri sunulmaktadır.