International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 036-038
RENAL HÜCRELİ KARSİNOMUN GİNGİVA METASTAZI: OLGU SUNUMU

SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER1, EMİN ÖZBEK1, ALPER SEVİNÇ1, SÜLEYMAN ÖZEN1, GÜRSEL AK1

İnönü University, School of Medicine, Department of Internal Medicine

Keywords: renal hücreli karsinoma, gingiva, metastaz
Renal hücreli karsinom beklenmedik davranışları ve yüksek metastaz eğilimi olan bir malignitedir. Metastazlar tüm vücut bölgelerinde bulunabilir, bununla birlikte en sık görüldüğü yerler akciğer ve kemiktir. Renal hücreli karsinomun gingiva metastazı oldukça nadirdir. Bu olgu sunumunda, gingivada yerleşmiş sarkomatoid komponentler içeren ve hızlı büyüyen metastatik renal hücreli karsinomlu 59 yaşında erkek bir hasta sunulmuştur.