International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 154-158
ÇOCUKLUK DÖNEMİ MALİGNİTELERİNDC KEMOTERAPİ SONRASI GELİŞEN ÖN MEDİYASTEN KİTLESİ

CENGİZ CANPOLAT1, SU BERRAK1, ERKİN ARİBAL1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Keywords: mediastinal kitle, tedaviye bağlı kitle, timus hiperplazisi
Malign hastalıklarda, kemoterapi sonrası ön mediastende kitle gelişimi hem klinisyenler hem de radyologlar için çözülmesi zor bir problemdir. Etyolojide en sık metastatik lenf nodu olmak üzere timus hiperplazisi ve primer hastalık relapsı yer almakta, tanı için invaziv metodlara başvurmak gerekebilmektedir. Hodgkin lenfomada, timik hiperplazi çocukluk ve erişkin yas grubunda bildirilmekle birlikte, diğer malignitelerde nadirdir. Bilim Dalımızda, Hodgkin Lenfoma (n= 4), Wilms tümörü (n= 1), Abdominal Burkitt lenfoma (n= 1) tanılarıyla kemoterapi sonrası remisyonda izlendikleri dönemde ön mediastende kitle tespit ettiğimiz 6 çocuk hastamızı sunuyoruz. Üç erkek ve 3 kızdan oluşan ve ortalama yaşı 11.4 olan hastalarımızda kemoterapi sonrası, timik hiperplazi saptanma zamanı 3 ay ile 24 ay arasında değişiyordu.