International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 071-081
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE SERUM VİTAMİN A DÜZEYLERİ VE VİTAMİN A DESTEĞİNİN İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİ SONUÇLARINA ETKİSİ

MEHMET AKİF ÖZDEMİR1, DURAN ARSLAN1, MUSTAFA ÇALİK1

Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: anemi, demir eksikliği, vitamin a
Demir eksikliği anemisi tüm dünyada en yaygın beslenme sorunlarından biridir. Vitamin A ve demir metabolizması arasındaki yakın ilişki uzun süredir bilinmektedir. Değişik gruplarda yapılan çalışmalarda Vitamin A desteğinin oral demir tedavisinin etkinliğini artırdığı bildirilmektedir. Bu çalışmada demir eksikliği anemisi bulunan yaşları 6 ay-13 yas arasında değişen 15' i kız, 27' si erkek toplam 42 hasta önce serum vitamin A ve beta karoten düzeyleri saptanarak, iki gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca intravenöz demir hidroksil sükroz, diğer gruba intravenöz demir hidroksil sükroz ile birlikte tek doz 200 000 ünite-peroral vitamin A verildi. Kırkiki hastanın hiçbirinde serum vitamin A ve beta karoten düzeyleri düşük bulunmadı. Yalnızca intravenöz demir alan grup ile demir ile birlikte vitamin A alan grup arasında başlangıç 15. gün ve 60. gün hematolojik parametreleri açısından fark bulunamadı. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda intravenöz demir tedavisi sırasında ağızdan vit A desteğinin aneminin düzelmesine bir katkısının olmadığı, bunun olasılıkla çocuklarda vit A eksikliğinin olmamasına ve/veya demirin intravenöz yolla verilmesine bağlı olabileceği düşünüldü.