International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 025-032
YETMİŞ YAŞ VE ÜSTÜ ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA ADJUVAN KEMOHORMONOTERAPİ

ÜLKÜ Y. ARSLAN1, NECATİ ALKIŞ1, AYŞE GÖK1

S.B. Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, ANKARA

Keywords: yaşlılarda meme kanseri, adjuvan kemohormonoterapi
Günümüzde beklenen yaşam sürelerindeki uzama ile beraber yaşlı meme kanseri vakaları daha sık görülmektedir. Erken evre meme kanserli yaşlı kadın hastalarda tedavi uygulamasına karar verirken performans durumu değerlendirmesine ek olarak, yaşlı olma durumunu değerlendiren bazı kapsamlı ölçümler (skalalar) kullanılmaktadır. Bu ölçümlerin kullanılması sonucunda tedavinin getireceği ek sorunlar öngörülebilmektedir. Yaşlı meme kanserli hastalar, eşlik eden hastalıkları nedeni ile çoğu klinik çalışmalara alınmamaktadır. Çalışmalara alındıklarında ise bu yaş grubunda görülen kanser sıklığı oranından çok daha az oranda yer almaktadır. Çalışma sonuçları bu yaş grubunu temsil etmekten uzaktır. Bu nedenle yaşlı meme kanserli kadın hastalarda uygulanacak güvenli ve etkili adjuvan kemohormonoterapi protokolleri tartışmalıdır. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Yaşlı erken evre opere meme kanserli hastalarda kemohormonoterapiyi tartıştık.