International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 013-018
KEMOTERAPİ UYGULANAN AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA NÖTROPENİK ENTEROKOLİT: HALA ÖNEMLİ BİR SORUN

RAMAZAN SARI1, SÜLEYMAN ÖZEN1, ALPER SEVİNÇ1, İSMET AYDOĞDU1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları, MALATYA

Keywords: nötropenik enterokolit, akut lösemi, tedavi
Nötropenik enterokolit; kemoterapi uygulanan akut lösemili, nötropenik hastalarda periton uyarımı belirtileri, şiddetli karin ağrısı, karında distansiyon, ishal ve ateş ile karakterize çoğunlukla ölümcül seyreden nadir bir komplikasyondur. Tedavisi tartışmalı olmakla beraber vakaların çoğunda cerrahi müdahale için uygun şartlar olmadığından öncelikle medikal takip; peritonit veya perforasyon bulguları gelişenlerde ise cerrahi tedavi önerilmektedir. Bu çalışmada nötropenik enterokolit gelişen üç akut myeloblastik lösemili hastanın klinik bulguları değerlendirildi. Her üç vakada da ateş, abdominal distansiyon, periton uyarımı belirtileri, asit, hipotansiyon ve organ yetersizliği bulguları gelişmiştir. Hastalar oral gıda alimi kesilip, gastrointestinal dekompresyon, antibiyotik tedavisi, kan ve kan ürünleri desteği, kısmi parenteral beslenme, dengeli sıvı elektrolit tedavisi ile izlenirken bir hastaya klinik ve labaratuvar desteği ile intestinal perforasyon tanısı konmuş ve cerrahi tedavi uygulanmıştır. Vakaların tümü nötropenik enterokolit tanısı konduktan itibaren 4-9 gün içinde kaybedilmiştir. Sonuç olarak lösemili hastalarda kemoterapi uygulamaları sırasında olgular nötropenik enterokolit açısından dikkatle izlenmelidir.