International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 215-220
İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİNLERİN ETKİ MEKANİZMALARI

FERAH GENEL1, NECİL KÜTÜKÇÜLER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Pediatrik İmmunoloji BD, İZMİR

Keywords: intravenöz immünglobulin, inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar, etki mekanizmaları
İntravenöz immünglobulinler öncelikle primer immun yetmezliklerin tedavisi için geliştirilmiş takiben otoimmün ve inflamatuar hastalıklarda da başarı ile artan bir kullanım alanı bulmuştur. İntravenöz immünglobulinler, Fc reseptör blokajı, sitokin üretiminin düzenlenmesi, kompleman bağlanmasının inhibisyonu, idiotip sisteminin düzenlenmesi ve otoantikorların nötralizasyonu, T ve B hücre aktivasyonunun düzenlenmesi gibi birden fazla mekanizma ile tedavide etkin olmaktadır. Bu yazıda değişik hastalıkların tedavisinde intravenöz immünglobulinlerin tanımlanan etki mekanizmaları gözden geçirilmiştir.