International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 206-209
MİDE KARSİNOMU SEYRİNDE EOZİNOFİLİ: OLGU SUNUMU

ULUS ALİ ŞANLI1, BÜLENT KARABULUT1, FATİH TEKİN1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, GAMZE GÖKSEL MÜEZZİNOĞLU1, FAHRİ ŞAHİN1, F. RÜÇHAN USLU1, ERDEM GÖKER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD

Keywords: eozinofili, gastrik karsinom
Eozinofili, periferik kanda eozinofil sayısının 700/mm3'den fazla olmasına denir. Eozinofilinin birçok nedeni vardır, en sık iki nedeni ise paraziter enfeksiyonlar ve allerjik hastalıklardır. Eozinofili, hematolojik malignitelerde, özellikle Hodgkin hastalığı, mikozis fungoidesde sık olarak görülmektedir; solid tümörlerde ise enderdir. Bu yazıda mide karsinomu ve kemoterapi sonrası dramatik olarak kaybolan eozinofili beraberliği gösteren bir olgu sunulmaktadır.