International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 178-183
ELEKTİF OPERASYONLARDA OTOLOG KAN TRANSFÜZYONUNUN YERİ

AYDIN DALGIÇ1, BEKİR KÜÇÜKKAYIKÇI1, İSMET BARAN1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Keywords: otolog kan transfüzyonu, transfüzyon reaksiyonu, homolog kan transfüzyonu, kan transfüzyon maliyeti
Elektif şartlarda yapılan kan transfüzyonları, potansiyel bazı riskleri beraberinde taşımaktadır. Çalışmada, transfüzyon ihtiyacı, otolog veya homolog yollarla karşılanan iki ayrı gurubun, transfüzyon reaksiyonları ve her iki yöntemin maliyetleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Elektif şartlarda operasyon için hazırlanan ve transfüzyon ihtiyacı olabileceği düşünülen 37 olgu, otolog (gurup-1, n=17) ve homolog (gurup-2, n=20) olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldılar. Birinci guruptaki 17 olgudan, operasyon öncesi dönemde, ondördünden ikişer ünite (1000 cc) ve üçünden birer ünite (500 cc) olmak üzere, hemodülisyon yöntemi ile, toplam 31 ünite otolog kan depolanması yapıldı. Olgulara, hemodülisyon için, alınan her ünite kan miktarı için, 500 cc Isolyte ve 500 cc Ringer Laktat (Baxter-Eczacıbaşı®) solusyonları verildi. İntraoperatif dönemde transfüzyon ihtiyacı bulunması durumunda; birinci guruba otolog ikinci guruba ise homolog kan transfüzyonu uygulandı. Daha sonra guruplar; gösterdikleri transfüzyon reaksiyonları ve kan transfüzyon maliyeti açısından karşılaştırıldılar. Sonuçların analizinde; otolog kan transfüzyonu uygulanan olgularda, homolog kan transfüzyonu uygulanan olgulara göre daha az transfüzyon reasksiyonu gelişti ve otolog kan transfüzyonu uygulaması maliyetinin, homolog kan transfüzyonu maliyetine göre, daha az olduğu tespit edildi.