International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 099-102
AKUT LÖSEMİDE SPONTAN REMİSYON: İKİ VAKA RAPORU

G. HAYRİ ÖZSAN1, FATİH DEMİRKAN1, İLHAN ÖZTOP1, M. ALİ ÖZCAN1, FİLİZ VURAL1, BÜLENT ÜNDAR1

Dokuz Eylül University, School of Medicine, Division of Hematology-Oncology, İZMİR

Keywords: spontan remisyon, akut myelositik lösemi, akut lenfositik lösemi
Spontan remisyon akut lösemilerde nadiren saptanan bir durumdur. Spontan remisyon gözlenen biri akut lenfositik lösemi diğeri akut myelositik lösemili iki olgu sunulmuştur. Her iki hastada da tanı anında ciddi hepatik infeksiyon dökümante edilmiştir. Ciddi infeksiyonlarda artmış sitokin düzeyleri lösemik hücre proliferasyonuna negatif bir etki gösterebilirler. Spontan remisyonlarm patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması yeni tedavi stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.