International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
2 record(s) found.
  • BLEOMİSİN SONRASI İSKEMİK DİGİTAL GANGREN: OLGU SUNUMU
         Ali O. KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Emel YAMAN1, Süleyman BÜYÜKBERBER1, Deniz YAMAÇ1, Aytuğ ÜNER1
  • Sıçan Modelinde Bleomisine Bağlı Pulmoner Fibroziste Sigara Dumanının Etkisi
         Emin MADEN1, Hatice TOY2, Turgut TEKE1, Celalettin KORKMAZ1, Halil KIYICI3, Oktay IMECIK1, Mehmet GOK1, Kurşat UZUN1
  •