International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4 Page(s): 087-087
MEHMET ATEŞ1, NURAY BÜYÜKBERBER1, RAMAZAN SARI1, SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA