International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
5 record(s) found.
 • MULTİPL MYELOMA VE HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER
       MUSTAFA ÖZDOĞAN1, ERKAN ÇOBAN1, LEVENT ÜNDAR1
 • Maksiller Sinüs Tutulumlu Ekstramedüller Plazmositom: Genç Bir Olgu Sunumu
       Gazi ÇÖMEZ1, Yavuz PEHLİVAN1, Alper SEVİNÇ2, Selim KERVANCIOĞLU3, M. Akif SARICA3, Ediz TUTAR4, Celalettin CAMCI2, Mustafa ADLI5
 • Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
       Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6
 • Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar
       Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1
 • Multipl Myelomalı Hastalarda Kemokin Reseptör-4 Ekspresyonunun Ga-68 Pentiksafor PET/BT ile Değerlendirilmesi
       Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Ugur SAHIN2, Meral BEKSAC2, Cemaleddin OZTURK2, Sinem Civriz BOZDAG2, Pervin TOPCUOGLU2, Saskia KROPF3, Hans-Jürgen WESTER4, Ozlem Nuriye KUCUK1
 •