International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
2 record(s) found.
  • Türk Toplumunda GSTM1, GSTP1 ve GSTT1 Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri
         Ufuk BERBER1, Ismail YILMAZ1, Omer YILMAZ2, Aptullah HAHOLU1, Zafer KUCUKODACI1, Ferhat ATES2, Dilaver DEMIREL1
  • Mısırlı Orak Hücreli Anemili Olgularda GSTTM1 ve GSTT1 Polimorfizmi
         M. Aly RABAB1, M. Hasaneen BOTHINA2
  •