International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2
3 record(s) found.
  • Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz, Trombositoz ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Seviyesinin Prognostik Önemi: Vaka-Kontrol Çalışması
         Ahmet DEMIRKAZIK1, Mehmet ASIK2, Bulent YALCIN1, Mutlu DOGAN1, Abdullah BUYUKCELIK1, Orhan SENCAN1, Gungor UTKAN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
  • Simvastatin Gastrik Kanser Hücrelerini İnhibe Etti
         Yang CHENG-QIAN1, Wei XIN-JING2, Wei- XINBING3, Gao ZHUANG-LEI1, Zhao HONG-PENG1, Xu SONGDE4, Wang PEI-LIN1
  • Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar
         Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1
  •