International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3
21 record(s) found.
 • İMMATÜR KİSTİK TERATOM: OLGU SUNUMU
       Ömer ETLİK1, Ali BAY2, Ekrem DOĞAN3, Mustafa İZMİRLİ4, Osman TEMİZÖZ1
 • AKCİĞER KANSERİ TANISINDA SİTOKERATİN FRAGMAN 19 (CYFRA 21-1)'UN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. CEMİL SAVAŞ1, MUSTAFA BENEKLİ1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, İBRAHİM AKALIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, İBRAHİM BARIŞTA1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • MALİGN PROLİFERATİF TRİKİLEMMAL TÜMÖRLER
       MUSTAFA U. KALAYCI1, CEYHAN UĞURLUOĞLU1, HÜSEYİN ERASLAN1, SÜLEYMAN ORAL1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA POSTOPERATİF RADYOTERAPİNİN LOKAL VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ: 43 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Eray KARAHACIOGLU2, Okan ORHAN1, Kadir UÇAR1, Mehmet BİLGİN3, Bünyamin KAPLAN1
 • BİR OLGU NEDENİYLE HAİRY CELL LEUKEMİA-VARİANT VE AYIRICI TANISI
       Abdullah ALTINTAŞ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Orhan AYYILDIZ1
 • PAPİLLER TİROİD KANSERİ İÇİN TİROİDEKTOMİ SIRASINDA SAPTANAN PARATİROİD KANSERİ: OLGU SUNUMU
       Mehmet KILIÇ1, Mehmet KEŞKEK1, Tamer ERTAN1, Özge HAN2, Erdal GÖÇMEN1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Olgularında Hepatit B Enfeksiyonu ve Klinik Önemi
       Abdullah ALTINTAŞ1, Mehmet A. KAPLAN1, Timuçin ÇİL1, Şerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Ramazan DANIŞ1, Orhan AYYILDIZ1
 • İntratekal Metotreksat ve Nörotoksisite: Ağrılı Bir Deneyim
       Akif ALTINBAŞ1, Şafak ÇAVUŞ1, Ebru KOCA2, Deniz ÇETİNER2, Ali SHORBAGI1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1
 • Sarılığı Olan Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda Klofibratın Tedavi Etkisi
       Ashraf MOHAMMADZADEH1, Ahamad S. FARHAT1, Rana AMİRİ2, Habibollah ESMAELY3, Sepide BAGHERİ1
 • Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik Enerji ile Güvenli Rezeksiyonu
       Ibrahim YILDIRIM1, Seref BASAL1, H. Cem IRKILATA1, Umit H. ULAS2, Murat ZOR1, Serdar GOKTAS1, Murat DAYANC1
 • Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Gelişen Prokarbazin Hipersensitivitesi ve Ağır RSV Pnömonisi
       Dilek INCE 1, Duygu OLMEZ2, Tolga F. KOROGLU3, Arzu B. HOCAOGLU2, Secil A. CAMLAR4, Kamer M. UYSAL1, Nevin UZUNER2, Nur OLGUN1
 • Kraniofarinjiyom Tedavisinde Lineer Akseleratör Tabanlı Stereotaktik Radyocerrahinin Değerlendirilmesi
       Selcuk DEMIRAL1, Murat BEYZADEOGLU1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Kaan OYSUL1, Esin GUNDEM1, Bahar DIRICAN1, Sait SIRIN2
 • Radyoterapiye Bağlı Kardiyak Hasarlanmada Strain Görüntüleme, Troponin-I ve Beyin Natriüretik Peptid Seviyelerinin Ölçümü
       Kemal EKICI1, Beytullah CAKAL2, Onur BAYDAR3, Alpaslan MAYADAGLI4, Sinem DENIZ CAKAL2, Oguz KARACA2, M. Onur OMAYGENC2
 • B-Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Dönüm Noktası İdelalisib
       Salih AKSU1, Orhan AYYILDIZ2, Sezgin ETGUL1, Hakan GOKER1, Gursel GUNES1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN3, Leyla G. KAYNAR4, Umit Y. MALKAN1, Evren OZDEMIR5, Guray SAYDAM6, Nilgun SAYINALP1, Fahri SAHIN6, Mehmet TURGUT7, Ali UNAL4
 • Myeloproliferatif Hastalıklarda Jak1/Jak2 İnhibitörü Ruksolitinib’in Dalak Boyutu ve Hastalık Semptomları Üzerindeki Etkisi
       Sude H. AKTIMUR1, Umit Y. MALKAN2, Damla N. EYUPOGLU2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Engin KELKITLI1, Hilmi M. ATAY1, Gursel GUNES2, Sezgin ETGUL2, Tuncay ASLAN2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2, Salih AKSU2, Osman I. OZCEBE2, Yahya BUYUKASIK2, Mehmet TURGUT1
 • Plazma Hücreli Neoplazmında Cytokeratin’in Anormal Ekspresyonu
       Hiroaki SUZUKI1, Katsushige YAMASHIRO1, Mitsutoshi KUROSAWA2
 • MATRA Aracılı miR-150’nin Transfeksiyonu ile İnsan Akut Myeloid Lösemi Hücrelerinde Resveratrol’ün MDM2,RUNX3,RB Gen Ekspresyonları ve Apoptoz Üzerine Etkisi
       Tugce B. OKCANOGLU1, Sunde Y. SUSLUER2, Cagla KAYABASI2, Besra O. YELKEN2, Guray SAYDAM3, Cigir B. AVCI2, Cumhur GUNDUZ2
 • İmmün Kompleksler Myeloproliferatif Hastalıklarda B12 Vitamin Eksikliğinin Holotranskobalamin Testini Etkileyebilir
       Demet CEKDEMIR1, Fatma Behice Serinkan CINEMRE2, Birsen AYDEMIR3, Nilgun DILAVEROGLU2, Yasin Ertug CEKDEMIR4, Mehmet GUNDUZ5, Hakan CINEMRE6
 • Prostat Kanserinde Hasta Özellikleri Ve Hormonal Tedaviye Yanıtın Süresi, Docetaksel Sonrası Abirateron Tedavisinin Sonuçlarını Öngörüyor mu?
       Goksen INANC IMAMOGLU1, Tulay EREN1, Nuriye YILDIRIM OZDEMIR2, Cengiz KARACIN1, Sertac CIMEN3, Ebru CILBIR1, Dogan YAZILITAS1
 •