International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
3 record(s) found.
  • SINIRLI EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE TAM REMİSYONDA İZLENEN HASTADA AML GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
         AHMET DİRİER1, ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, BİLGEHAN KARADAYI1
  • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İNFORMATİF BİR MİKROSATELLİT ALELİ (D5S679-6)
         SACİDE PEHLİVAN1, MUSTAFA PEHLİVAN1, MERAL KOYUNCUOĞLU1, ALİ ÖZCAN1, ATİLLA AKKOÇLU1
  • Tedavi Öncesi İnflamatuar İndeksler İle Birinci Basamak Platin Temelli Kemoterapi Yanıtı Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastaların Pronozu Arasındaki İlişki
         Mevlude INANC1, Oktay BOZKURT1, Ayse OCAK DURAN2, Metin OZKAN1, Mustafa ALTINBAS3
  •