International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 4
3 record(s) found.
  • Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Retrospektif Değerlendirme
         Mustafa İZMİRLİ1, Bülent AŞKAROĞLU2, M. Yakup BÜYÜKPOLAT2, M. Halil AKBÖRÜ2, Tayfun HANCILAR2, Fuat YAMAN2, Mustafa ÜNSAL1
  • Rektal Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
         Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Gürbüz GÖRÜMLÜ1, Ercüment CENGİZ1, Burçak KARACA1, Çiğdem ERTEN1, M. Kemal GÜL1, Fatih TEKİN2, A. Can KAZANDI3, Bülent KARABULUT1
  • Rektum Kanserinde Neoadjuvan Radyoterapi Uygulamasında SIB (Simultaneous Integrated Boost) tekniği kullanarak Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART), Volumetrik Modulated Ark Terapi (VMAT) ve Helikal Tomoterapi (HT) yöntemlerinin Dozimetrik ve Integral Doz Açısından Karşılaştırılması
         Oztun TEMELLI1, Mehmet DEMIRTAS1, Berat Tugrul UGURLU1, Harika Gozukara BAG2
  •