International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
4 record(s) found.
 • Helicobacter Pylori ile Enfekte Vakalarda Clarithromycin+Amoxicillin Tedavisinin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisi
       Yıldız DİNÇER1, Tulay AKÇAY1, E. İlker SAYGILI1, E. Yeliz ERSOY2, Osman TORTUM2
 • Saccharomyches cerevisia ve Arpadan Elde Edilen Beta Glukanların Primer ve Sekonder Hümoral İmmün Cevaptaki Farklı Adjuvan Etkisi
       Kadriye USLU1, E. Umit BAGRIACIK2
 • Baş Boyun Kanserlerinde, Yaş Metastatik Lenf Nodu Büyüklüğünü Etkiliyor mu?
       Nilda SUSLU1, A. Sefik HOSAL1, Yesim G.G. TEZEL2, Bülent SOZERI1, İbrahim GULLU3, Anıl DOLGUN4
 • KLL’li Hastalarda CD25 Ekspresyonu Otoimmünite ile İlişkilidir
       Hacer Berna AFACAN OZTURK1, Abdulkerim YILDIZ1, Murat ALBAYRAK1, Cigdem PALA1, Senem MARAL1, Mesude FALAY2
 •