International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2
3 record(s) found.
  • Helicobacter Pylori ile Enfekte Vakalarda Clarithromycin+Amoxicillin Tedavisinin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisi
         Yıldız DİNÇER1, Tulay AKÇAY1, E. İlker SAYGILI1, E. Yeliz ERSOY2, Osman TORTUM2
  • Saccharomyches cerevisia ve Arpadan Elde Edilen Beta Glukanların Primer ve Sekonder Hümoral İmmün Cevaptaki Farklı Adjuvan Etkisi
         Kadriye USLU1, E. Umit BAGRIACIK2
  • Baş Boyun Kanserlerinde, Yaş Metastatik Lenf Nodu Büyüklüğünü Etkiliyor mu?
         Nilda SUSLU1, A. Sefik HOSAL1, Yesim G.G. TEZEL2, Bülent SOZERI1, İbrahim GULLU3, Anıl DOLGUN4
  •