International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4
2 record(s) found.
  • MİDE KARSİNOMU SEYRİNDE EOZİNOFİLİ: OLGU SUNUMU
         ULUS ALİ ŞANLI1, BÜLENT KARABULUT1, FATİH TEKİN1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, GAMZE GÖKSEL MÜEZZİNOĞLU1, FAHRİ ŞAHİN1, F. RÜÇHAN USLU1, ERDEM GÖKER1
  • KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ
         Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1
  •