International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
7 record(s) found.
 • AKCİĞER KANSERİ VE PNÖMONİSİ OLAN HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE OKSİDAN / ANTİOKSİDAN DURUMU
       HÜSEYİN ÖZYURT1, İNCİLAY GÖKBULUT1, FİKRET ÖZUĞURLU1, NURHAN KÖKSAL1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1
 • 17-BETA-ESTRADİOL VE 7,12-DİMETHYLBENZ(A)ANTHRACENE İLE MUAMELE EDİLMİŞ MCF-10A HÜCRE KÜLTÜRÜNDE MAJOR ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN DURUMU: BİR ÖN ÇALIŞMA
       ÖMER AKYOL1, AHMET GÜREL1, HALUK AKIN1
 • KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon
       Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1
 • Gürültünün İnsan Eritrositlerindeki Oksidan ve Antioksidan Dengeye Etkileri
       Tevfik PINAR1, A. Kadir ATLI2, Hasan ALACAM3, Ismail KARABULUT4, Ismail SOGUKSULU2, Ahmet ATAS5, M. Bahadir OMAR6, Nisar A. AMIN6, Omer AKYOL7
 • Nöroblastomlu Hastalarda Sfingozin 1-Fosfat Reseptör 4 Gen Ekspresyonunun Davranışı
       Sema YILMAZ1, Can ACIPAYAM2, Fatih ERBEY3, Gulay SEZGIN2, Ibrahim BAYRAM2, Yasemin TUCCAR4, Nihal INANDIKLIOGLU5, Atila TANYELI2
 • Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinin Metotreksat ve Suberoylanilide Hidroksamikasitin Sinerjetik Etkisi ile Apoptoza Sürüklenmesi
       Ergul M. ALTUNDAG1,2, Ayse M. YILMAZ1,2, Ceyda COREK1,2, A. Suha YALCIN1,2, Yavuz TAGA1,2, Semra KOCTURK2,3
 • İnsan Gastrik Tümörü ve Tümör Olmayan Dokulardaki CYP ve GST İzozimlerinin Ekspresyonları
       Gulcin G. SIMSEK1, Serpil OGUZTUZUN2, Busra BOZER4, Murat KILIC3, Arzu K. KOCDOGAN5, Pınar KAYGIN2, Nurdan GURBUZ2, Hakan BULUS6
 •