International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 1
2 record(s) found.
  • Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Yaklaşımları
         Yeşim YILDIRIM1, Özgür ÖZYILKAN1, Hamdi KARAKAYALI2, Mehmet HABERAL2
  • Pediatrik malign karaciğer tümörleri: tek merkez sonuçları
         Rejin KEBUDI1, H. Haldun EMIROGLU1, Omer GORGUN1, Ferhan AKICI2, Deniz TUGCU2, Inci AYAN1
  •