International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 1
4 record(s) found.
 • TİP II DİABETES MELLİTUS'TA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE İN-VİTRO TROMBOSİT AGREGASYON TESTLERİNİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ
       SELAHATTİN AYDINLI1, GÜRAY SAYDAM1, FAHRİ ŞAHİN1, MEHMET TÜZÜN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • İNSÜLİNE BAĞIMLI DİYABET MELLİTUSLU ÇOCUKLARIN TROMBOSİT SODYUM-POTASYUM ATP'AZ AKTİVİTELERİ
       AYÇA TÖREL ERGÜR1, ÖGE ÇETİNKAYA1, YAVUZ SİLİĞ1
 • Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizması Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çalışması
       Eda A. ÖZYİĞİT1, Mustafa UĞUR1, Serdar ÜNLÜ1, Gülnur ÖZAKŞİT1, Filiz AVŞAR1
 • Metforminin Kanserdeki Muhtemel Rolü: Aldatmaca mı Yoksa Gerçek bir Umut mu?
       Asli NAR
 •